manažér

Obchodná komunikácia si vyžaduje nielen dobrého manažéra

V súčasnosti sú pri prijímaní zamestnancov na voľné miesta manažéra žiadatelia vystavení pomerne vysokým požiadavkám, ktoré dokážu uspokojiť len neustálou sebarealizáciou a vzdelávaním. Práca manažéra má mnoho výhod, poskytuje osobám príležitosť na osobný rast, dáva im dôveryhodnosť a samozrejme vyššie príjmy. Súčasne je to zaujímavé a fascinujúce zamestnanie.

No má to aj svoje nevýhody. V procese riadenia organizácie musí manažér rozhodovať v prostredí rizika a neistoty. Schopnosť efektívne riadiť organizáciu je tak skutočným talentom. Niektorí ľudia ho získajú pri narodení, iní si ho rozvíjajú celý svoj život.

 

Umenie bez emócií?

Riadením organizácie, vedúci vykonáva množstvo dôležitých funkcií, medzi ktoré patrí organizácia a plánovanie kolektívnej práce zamestnancov na projektoch, rozloženie projektových úloh medzi zamestnancami a ich návodu, monitorovanie a vyhodnocovanie výstupov a výsledkov projektu, finančný reporting, rokovania s klientmi v modernom kongresovom hoteli Žilina a oveľa viac.

V niektorých prípadoch ide doslova o umenie, o ktorom by si mnohí ale povedali, že nemá žiadne city a na človeka nepôsobí. Opak je ale pravdou. V riadiacich funkciách si emocionálneho vypätia užijete viac než dosť, preto musí byť osoba, ktorá chce tieto veci vykonávať, dostatočne psychiky stabilná a odolná proti vplyvom negatívneho konania a fungovania spoločnosti.

 

Dokonalý psychológ schopný riadiť aj "obyčajné drevo"

Aby sa človek stal dobrým manažérom, musí byť psychológ, organizátor a vodca zároveň. Avšak na rozdiel od vodcu, ktorý vždy pozerá dopredu a vie, kam má organizácia smerovať, názor manažéra je vždy obmedzený na rozsah projektu, ktorý sa môže prerokovávať aj s ostatnými klientmi na stretnutí v modernom hoteli v Žiline.

Dobrý manažér nemusí vidieť všetky možnosti projektu, ale vie, ako ho čo najlepšie spravovať k spokojnosti všetkých zúčastnených strán. Ak sa chcete stať skutočným profesionálom v tejto oblasti, je to možné iba tak, že budete mať všetky vedomosti a ovládať dokonalý systém riadenia potrebných prác.

 

Leave a reply

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • musicians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock