marketingový prieskum

Ako spraviť jednoduchý marketingový prieskum?

Marketingový prieskum a prieskum trhu patria medzi základné predpoklady úspešného marketingového plánu a dlhodobej obchodnej stratégie. Väčšie spoločnosti často investujú desaťtisíce eur na podrobné kvalitatívne aj kvantitatívne prieskumy trhu, konkurencie, svojich produktov, znalosti a vnímaní značky. Prejdime si pár základných pojmov a a metód, ako môžeme spraviť jednoduchý marketingový prieskum s čo najmenším rozpočtom.

marketingovy prieskum

Marketingový prieskum vs. prieskum trhu?

Na prvý pohľad to môže vyzerať ako to isté, ale tieto pojmy označujú trochu odlišné prieskumy. Marketingový prieskum označuje získavanie informácii o produktoch a správaní zákazníkov v súvislosti s konkrétnymi marketingovými aktivitami a procesmi. Pravideľným získavaním informácii a spätnej väzby od predajcov a zákazníkov je možné sledovať ako zmeny v portfóliu produktov, služieb a marketingového mixu vplývajú na správanie zákazníkov. Zväčša sa skúmajú preferencie, postoje, spokojnosť a ochota platiť. Podľa metodológie sa dá rozdeliť na

 • kvalitatívny marketingový prieskum

cieľom je pochopenie problému a pohľadu zákazníka, je menej štruktúrovaný a robí sa na menšej vzorke (5-10 respondentov), výsledkom je často sumár predpokladov a tvrdení, ktoré je možné neskôr štatisticky overiť kvantitatívne

 • kvantitatívny marketingový prieskum

cieľom je zistiť štatistickými metódami významnosť určitých tvrdení a predpokladov na väčšej vzorke respondentov (ideálne aspoň 300), ktorá svojimi záujamami a demografiou čo najlepšie zodpovedá cieľovej skupine. Meranie na dostatočnej vzorke sa používa na potvrdenie rozhodnutia alebo stratégie.

 

Medyi obľúbené online nástroje, ktoré používame na marketingový prieskum patria surveymonkey a survio (aj v slovenčine). Dotazníky si viete vytvoriť naozaj v priebehu niekoľkých minút, vybrať z rôznych šablóna použiť buď na internete alebo vytlačiť.

 marketingový prieskum

 

Prieskum trhu je všeobecnejší a snaží sa monitorovať globálnejší pohľad na podnikateľské prostredie - veľkosť trhu, potreby zákazníkov a konkurenciu. Je to zvyčajne štatisticko-analytický pohľad na demografiu a bonitu trhu. Ak máte radi grafy, tabuľky, percentá a pojmy ako medián, kvartil atď, dokážete informácie z prieskumov trhu určite zúročiť pre dôležité rozhodnutia a dlhodobé plánovanie. Mnohé firmy na podrobné prieskumy trhu nemajú prostriedky, iné zas nemajú marketingových špecialistov, ktorí by vedeli tieto informácie efektívne využiť. Na základe prieskumu trhu je možné upraviť segmentáciu produktov pre rôzne cieľové skupiny, odsledovať nové trendy na trhu a zistiť aké su hlavné potreby potenciálnych zákazníkov. Nevýhodou pre malé a lokálne spoločnosti môže byť, že informácie sú často príliš všeobecné, údaje skreslené v prípade menšej vzorky a podobne.

Leave a reply

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • musicians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock