ab testing

5 najčastejších chýb AB testingu

A/B testing, alebo tiež AB testovanie je efektívna metóda, ako zistiť, či nejaká zmena bude mať pozitívny efekt. Môžete testovať a neustále zlepšovať vaše webové stránky, vyhodnocovať efektívnosť reklám tým, že oskúšate 2 rôzne kreatívy, nadpis emailov na malej vzorke atď. Základom je aby 2 verzie videli náhodné publiká simultánne v tom istom čase a tým sa eliminovali ďalšie faktory, ktoré by mohli test skresliť. Marketéri si túto techniku obľubujú čoraz viac, napriek tomu, sa občas pri AB testingu dopustia niektorých chýb a my sa pozrieme na tie najčastejšie.

ab testing

1| nedočkavosť

Nie je nič horšie, ako keď AB testing ukončíte po pár návštevách. Ak chcete overiť, či ľudia klikajú viac na zelené alebo modré tlačítko, môžete to niekedy zistiť už pri pár stovkách návštev, ale čím komplexnejšia zmena (napr. procesov registrácia atď) tým viac by ste mali dávať pozor, aby bola dostatočná vzorka a relevantnosť testu. Ak je vašim cieľom zvýšiť konverzie (nákup, prihlásenie do newslettra,..), tak aj test nechajte bežať až kým varianty nedosiahnu aspoň 100 konverzií bez ohľadu na to, koľko tisíc návštev už bolo na vašej stránke. To isté sa týka aj cyklov a sezónnosti, ak máte test zapnutý len v úvode týždňa a "víkendovým" návštevníkom by sa páčila práve ta druhá verzia stránky, môže byť výsledok skreslený. Nechajte test bežať dostatočne dlhý čas, ideálne uzavreté cykly na dokončenie nákupu (pre knihu to môže byť týždeň, pre bicykel pokojne aj mesiac)

2| zmysluplnosť

Netestujte len aby ste testovali. Testy by mali vychádzať z nejakej hypotézy. Skúšať, či vám zmena farby tlačítka prinesie vyššie predaje môže byť zbytočná strata času. Hypotézou môže byť napríklad to, že ak skrátite nákupný proces o jeden krok, zvýši sa vám konverzia. Alebo ak newsletter nepošlete všetkým rovnaký, ale rozsegmentujete ho podľa záujmov, zvýšite open-rate / CTR...

3| odradia prvé neúspechy

Prvá hypotézu neukázala žiadnu štatisticky významnú zmenu? A druhý test ukázal dokonca negatívny vplyv zmeny? Ale veď aj to je pozitívne, keby ste to netestovali, ale rovno spravili zmenu, negatívne to ovplyvní oveľa viac ako len test.

4| mnohonásobné testovanie

Chcete spustiť test na hlavnej stránke. Potom napadne niekoho, že by sa pokojne dali pustiť testy aj na stránkach 2,3,4,... Takto absolútne zničíte testovaciu vzorku, pretože sa robilo niekoľko zmien súčasne a nebudete vedieť priradiť efekt. Testujte postupne.

5| veľké očakávania

Väčšina softvérov na optimalizáciu stránok zvýrazňuje tie najväčšie úspechy, nárast konverzie o 37% zmenou farby, zvýšenie výnosov o 50% doplnením 2 slov atď. Nastavte si očakávania oveľa nižšie, vyžaduje to často množstvo malých zmien a iterácií, ktoré postupne prinesú výsledok, avšak často je to po maličkých krokoch, +1% tu, +0,7% inde. Netreba mať veľké oči 😉

Ak vám vaša marketingová agentúra odporúča AB testing, snažte sa vyvarovať týmto chybám a bude to prínosné pre obe strany 😉

 

Leave a reply

 • trance

 • techno

 • synth-pop

 • soundtrack

 • smooth-jazz

 • rock

 • rap

 • r-b

 • psychedelic

 • pop-rock

 • pop

 • new-age

 • musicians

 • metal

 • melodic-metal

 • lounge

 • jazz-funk

 • jazz

 • index.php

 • house

 • hip-hop

 • heavy-metal

 • hard-rock

 • get.php

 • electronic

 • dubstep

 • drumbass

 • downtempo

 • disco

 • country

 • clubdance

 • classical

 • chillout

 • chanson

 • breakbeat

 • blues

 • ambient

 • alternative-rock